روش صحیح حرف زدن با کودک
اطلاعات عمومی

روش صحیح حرف زدن با کودک

روش صحیح حرف زدن با کودک ، شما با کودک خود "دالی موشک" بازی می­کنید. هنگامی که پوشک او را عوض می­کنید با ...