ایدز
بیماری

ایدز

ایدز نزدیک به ۳۷ میلیون انسان در سراسر جهان به بیماری ایدز مبتلا هستند. ایدز یکی از بدترین بیماری‌های فراگیر در تاریخ معاصر ...