درک اختلال شخصیت مرزی
اطلاعات عمومی

درک اختلال شخصیت مرزی

درک اختلال شخصیت مرزی اختلال شخصیت مرزی (BPD) یک وضعیت روانی جدی است که ویژگی‌هایی مانند روحیه، احساسات، روابط و رفتارهای ناپایدار دارد. ...