روش مصرف متفورمین و عوارض آن
اطلاعات عمومی

روش مصرف متفورمین و عوارض آن

این قرص برای درمان دیابت نوع دو و یا سندرم تخمدان چندکیستی است. متفورمین با کاهش میزان قند تولیدی کبد، میزان قند خون ...