پیشگیری از آلزایمر
سلامت

پیشگیری از آلزایمر

پیشگیری از آلزایمر : آلزایمر ششمین علت مرگ در ایالات متحده است. جامعه پزشکی اغلب تاکید می کند که پیشرفت آلزایمر با داروها و ...