ویتامین کا
اطلاعات عمومی

ویتامین کا

ویتامین کا ویتامین کا، یک ویتامین محلول در چربی است. شما تنها به میزان کمی از ویتامین‌های محلول در چربی نیازمندید، این ویتامین‌ها ...