کمردرد
اطلاعات عمومی

کمردرد

کمردرد بسیار شایع است و به طور معمول طی چند هفته یا چند ماه بهبود می­ یابد. به ویژه درد در قسمت تحتانی ...